PORTWEST SM15 Sorpčná rolka PW

Popis

BS7959-1, BS7959-3

Sorpčná rolka má schopnosť absorbovať až 80 l vody a olej na báze kvapaliny.